merkactivaties 2017-01-24T22:00:11+00:00

Merk activaties

Goed Bezig bouwt merkactivaties om mensen ‘in het echte leven’ te activeren. Decors, stands, objecten, virtual reality… kortom: real live experiences waarbij men een écht contactmoment heeft met het merk. En waarvan steeds vaker indrukwekkende registraties gemaakt worden, om op een later moment in te zetten via onder meer website en social media.